Vilkår og Betingelser
 
Både fører og og personen som står for avtalen må være minst 23 år gammel, og skal vise gyldig førerkort. Unntak kan kun gjøres etter avtale med Rent a Car Tromsø.

Kjøring utenfor Norge: Leietaker er selv økonomisk ansvarlig for eventuell skade, 
utforkjøring eller havari som skjer utenfor Norges grenser.

Leiebilen utleveres med full drifstofftank og skal innleveres med full drifstofftank.

Gjennom leieperioden, er den som står for leien av bilen også ansvarlig person, og skal bruke den som det er ens egen. Dette innebærer også ansvaret for overtredelser som feil parkering, fartsovertredelse, bom kostnader, tauing, og andre kostnader og overtredelser som måtte inntreffe i leieperioden. Hvis det skulle oppstå noen av disse overtredelser / gebyrer, er det leietaker som er ansvarlig for å betale innen gitte tidsfrister. Rent a Car Tromsø vil belaste ekstra Kr.250,- ved for sen
betaling av nevnte kostnader

Problemer med motoren eller ulykke, kontakt Rent a Car Tromsø umiddelbart. Leietaker av bilen er ansvarlig for alle skader som oppstår i løpet av leien. Hvis en ulykke eller skade oppstår, må et skadeskjema fylles ut av leietaker. Obligatorisk egenandel ved inntredelse av forsikring er maks Kr. 10.000,- (standard forsikring) og Kr. 0,- (full forsikring) men med unntak av grov uaktsomhet og uforsiktig atferd. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten) Kontroll av oljenivået, kjøle væske osv. er leietakers ansvar, skader påført bilen pga. mangelfull kontroll av overnevnte vil belastes leietaker.
 
Forsikring: 

Standard forsikring dekker skade på bil med en egenandel inntil NOK 10.000,-

Full dekning dekker skade på bil med ingen egenandel.

Forsikringen dekker ikke: bergingsbil, vindusskader, takskader som følge av stående på taket, 
hjulskader som følge av å kjøre på plasser du ikke bør kjøre, mistet nøkkel, motorskader som følge av manglende hensyn til varsler om høy temperatur,
lavt motoroljenivå etc.,
avstå fra å melde skade selv om dette er dekket av forsikring og andre skader forårsaket av uaktsom opptreden.
Forsikringen dekker: Skader på leid bil og andre biler og personer involvert i trafikkulykker.

Hvis bilen returneres med f.eks. store mengder skitt, søppel, tomme flasker osv. vil Rent a Car Tromsø belaste leietager av bilen Kr. 500, - for utvidet renhold av bilen.

Returneres bilen med mangelfull opp tanking, belastes kreditt kortet til ansvarlig leietager av bilen.
Rent a Car Tromsø vil belaste ekstra Kr. 250,- for å sende faktura på mangelfull opp tanking.
Hvis ansvarlig leietager ikke betaler for sin obligatoriske egenandel ved skade, så vil Rent a Car Tromsø belaste Kr. 10.000, - (standard forsikring) og Kr. 0,- (Utvidet/full forsikring) på leietakers kredittkort. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten)
 

Betaling og avbestilling: Oppgitt kredittkort vil bli belastet i løpet av 5 virkedager. Ved manglende dekning eller annet valideringsproblem tilskrives leietaker på e-post og har da 48 timer på å rette opp eventuelle feil i oppgitt kortinformasjon, dekning eller sperrer, før reservasjon blir slettet. Bilen kan da reserveres av andre. Avbestilling belastes med NOK 600,-

 

Vi ønsker deg en hyggelig tur, og vi håper du får et hyggelig opphold i Tromsø.


Rent a Car Tromsø


Rentacar Tromsø

Salarøyvegen 25, 9102 Tromsø
post@rentacar-tromso.com
+47 95481294

Support 24h

Multiple Locations

Book Online